BÀI VIẾT  (2265 bài)

Các hình thức tham nhũng trong giáo dục

Theo nhận thức của công chúng, tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam xảy ra dưới các hình thức chính như sau: *Tham nhũng trong việc xây dựng trường lớp, cung cấp trang thiết bị giảng dạy và in ấn sách giáo khoa *Hối lộ của các trường và giáo viên để nhận được các hình thức khen...

Website của các thành viên

Website của Trần Minh Khôi
Lượt truy cập: 3234
http://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 1940
Tri Thức - Tài Nguyên N.A
Lượt truy cập: 1895
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 1890
Vô Thường
Lượt truy cập: 1327
Website của Cao Đình Dũng
Lượt truy cập: 1306
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Lượt truy cập: 1109