BÀI VIẾT  (2265 bài)

Các hình thức tham nhũng trong giáo dục

Theo nhận thức của công chúng, tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam xảy ra dưới các hình thức chính như sau: *Tham nhũng trong việc xây dựng trường lớp, cung cấp trang thiết bị giảng dạy và in ấn sách giáo khoa *Hối lộ của các trường và giáo viên để nhận được các hình thức khen...

Website của các thành viên

Website của Văn Chương
Lượt truy cập: 1286
Website của Trần Minh Khôi
Lượt truy cập: 1055
Tri Thức - Tài Nguyên N.A
Lượt truy cập: 807
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 550
Vô Thường
Lượt truy cập: 459