BÀI VIẾT  (2265 bài)

Các hình thức tham nhũng trong giáo dục

Theo nhận thức của công chúng, tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam xảy ra dưới các hình thức chính như sau: *Tham nhũng trong việc xây dựng trường lớp, cung cấp trang thiết bị giảng dạy và in ấn sách giáo khoa *Hối lộ của các trường và giáo viên để nhận được các hình thức khen...

Website của các thành viên

Website của Trần Minh Khôi
Lượt truy cập: 1109
Website của Phạm Phú Phước
Lượt truy cập: 893
Tri Thức - Tài Nguyên N.A
Lượt truy cập: 882
VĂN NGÃI - ĐÀ NẴNG
Lượt truy cập: 826
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 674