Báo cáo cong tác tháng 10.2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:31' 25-10-2018
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Khúc Xuyên Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2018
Họ và tên Hiệu trưởng: Chu Văn Quý

I. Thực hiện ké hoạch tháng 10
1. Tổng số lượt ngày giáo viên nghỉ : 0
2. Tổng số phòng học: 7; Kiên cố: 7; Cấp 4: 0;
3.Bàn ghế học sinh: Số lượng: 250 chỗ ngồi ; Chất lượng: 250 tốt;
4. Thiết bị thí nghiệm: Còn thiếu đồ dùng các môn học
5. Thống kê ứng dụng CNTT:
Số máy tính để bàn
Máy tính xách tay
Máy chiếu
Ti vi
Máy in


Máy pho
To
Máy
chiếu vật thể

Số HS
được
học tin
 Số giờ dạy ƯD CNTT
Số giờ dạy phòng chức năng

Qlý
HS
Qlý
HS

4
40
3
07
5
9
3
0
1
205
242
24


6-Quy mô phát triển:

Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9


Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS
Số lớp
Số HS

Số lượng
2
86
2
61
2
60
1
46

Tăng

Giảm1

- Số học sinh chuyển đi: 01
7. Đội ngũ giáo viên: Đủ theo biên chế, không cân đối các môn

Toán
Lý
Hoá
Sinh
Kỹ
Văn
Sử
Địa
NN
GDCD
Nhạc, MT
TD
Tin

S.lượng
3
1
1
2

2
1

1

2Thiếu

1

1
8. Các hoạt động nổi bật trong tháng 10:
- Hoàn thành công tác phổ cập theo quy định
- Thực hiện chuyên đề cấp trường (tổ chuyên môn); Chuyên đề cấp thành phố
- Hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố vòng lý thuyết
- Phát động hưởng ứng tuần lế học tập suốt đời 2018
- Thi cờ vua, đá cầu THCS cấp TP
- Tổng kết hai năm CLB tiếng Anh
- Thanh tra toàn diện 02 Giáo viên
- Thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm học thêm ( 100% ký cam kết và không có hiện tượng vi phạm); Thực hiện nghiêm túc các khoản thu được duyệt
- Tham mưu tiến độ sửa chữa trường học
- Triển khai cho Giáo viên học chức danh Nghè nghiệp theo hạng
- Triển khai công tác vận động xây dựng quỹ chữ Thập đỏ, vận động quỹ “vì người nghèo”
II. Phương hướng công tác tháng 11
Hội giảng chào mừng ngày 20/11, tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Hoàn thành khảo sát lấy ý kiến về các phương án thi vào lớp 10
Chuyên đề dạy học cấp trường ( văn, Tiếng Anh), chuyên đề cấp thành phố ( Văn, Toán)
Thi giáo viên giỏi vòng thực hành cấp thành phố
Đánh giá thi đua đợt 1
Tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh
Triền khai nghiên cứu khoa học
Khảo sát ba môn văn,Toán, Anh vào cuối tháng 11
Thi đá cầu, cờ vua học sinh THCS
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên định kỳ
III. Đề xuất, kiến nghị: Không
Ngày 21 tháng 10 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
Chu Quý

 
Gửi ý kiến