BÁO CÁO KẾT QUẢ TRƯỜNG AN TOÀN VỀ ANTT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:37' 23-10-2015
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GD&ĐT TP BẮC NINH
TRƯỜNG THCS KHÚC XUYÊN

Số: 02/BC-BCĐANTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Khúc Xuyên, ngày 19 tháng 10 năm 2015BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các Tiêu chí quy định tại Điều 7 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2015
____________________
Thực hiện công văn số 1205/CATP ngày 08/10/2015 của Công an Thành phố Bắc Ninh về việc bình xét, duyệt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2015 theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, trường THCS Khúc Xuyên báo cáo kết quả xây dựng nhà trường đạt: “ An toàn về ANTT” như sau:
I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:
- Nhà trường đã thành lập BCĐ thực hiện đề án do Hiệu trưởng làm trưởng Ban
- Việc phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn, các lớp, các đoàn thể trong nhà trường phối hợp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về thời gian.
- Việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện đề án cũng được lãnh đạo nhà trường thực hiện thường xuyên (đã đưa vào tiêu chí thi đua cho từng cá nhân và tập thể)
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ
1. Thực hiện tiêu chí 1:
- Nghị quyết của cấp ủy Chi bộ về lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự số 08/NQ-CB ngày 3 tháng 6 năm 2014 về việc triển khai thực hiện xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn: “ An toàn về ANTT” năm 2015;
- Kế hoạch số 01/KH-BCĐANTT của Ban chỉ đạo xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn: “ An toàn về ANTT” năm học 2014-20
- Nhà trường có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ngày 30 tháng 5 năm 2014 , thực hiện 5 tiêu chí theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh quy định về tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT
- Nhà trường có đủ nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học, phòng chống cháy nổ
- Nhà trưởng tổ chức cho 100% CB-GV-CNV cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế về xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”,
2. Thực hiện tiêu chí 2:
Nhà trường tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp liên quan đến ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, Phòng chống thuốc lá, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, Luật ATGT;nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT, bạo lực học đường…nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh:
+ Tổ chức phát động phong trào thực hiện an toàn giao thông;100% các lớp dạy đủ số bài học quy định trong chương trình – dạy lồng ghép vào tiết sinh hoạt tập thể”; những quy định của ngành GD&ĐT về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh;
+ Nhà trường ít nhất 1 lần/tháng (tuyên truyền trong các buổi họp Hội đồng hoặc trong hội nghị sơ kết, tổng kết năm học).
+ Tổ chuyên môn: 1 lần/tuần (lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên môn)
+ Học sinh toàn trường 1 lần/tuần (vào các tiết chào cờ đầu tuần hoặc các tiết sinh hoạt lớp…)
Có kế hoạch phối hợp với chính quyền và cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Phối hợp chặt chẽ với các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ Ban đại diện Cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học cũng như tại gia đình để kịp thời có phương hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.
Xây dựng được mô hình tự quản về ANTT trong cơ quan: Đội xung kích đảm bảo về ATGT, Đội bảo vệ - tự quản ANTT của nhà trường, các Đội cờ đỏ, Tổ tự quản phòng
Avatar

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG AN TOÀN VÈ ANTT

 
Gửi ý kiến