SKKN-Quản lý CSVC - TBGD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Chu Văn Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:44' 25-10-2018
Dung lượng: 112.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Mục lục


Nội dung
Trang

Lời nói đầu
2

Phấn thứ nhất: Những vấn đề chung
4

1.
Lý do chọn đề tài
4

2.
Mục đích nghiên cứu
5

3.
Nhiệm vụ nghiên cứu
5

4.
Đối tượng nghiên cứu
6

5.
Khách thể nghiên cứu
6

6.
Phương pháp nghiên cứu
6

Phấn thứ Hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu
7

Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác quản lý CSVC - TBGD
7

1.
Cơ sở lý luận
7

1.1/
Một số vấn đề cơ bản về CSVC - TBGD


1.2/
Một số vấn đề cơ bản về quản lý CSVC - TBGD


2.
Cơ sở pháp lý của công tác quản lý CSVC - TBGD


Chương II: Thực trạng của công tác quản lý CSVC- TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình


1.
Vài nét sơ lược về trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX HB - HB.


2.
Thực trạng của công tác quản lý CSVC- TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc - TX Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình


3.
Một số vấn đề đặt ra cho quá trình quản lý CSVC - TBDH


Chương III: Những biện pháp quản lý CSVC - TBGD ở trường THCS Nguyễn Bá Ngọc


1.
Nâng cao nhận thức về lý luận thực tiễn cho cán bộ quản lý về công tác quản lý CSVC - TBGD


2.
Nâng cao kỹ năng quản lý về công tác CSVC - TBGD


3.
Nâng cao khả năng quản lý CSVC - TBGD về mọi mặt cho CBQL.


3.1/
Quản lý CSVC – TBGD


3.2/
Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC – TBGD


3.3/
Biện pháp nâng cao hiệu quả việc bảo quản, sửa chữa CSVC – TBGD


Phấn thứ ba: Kết luận và kiến nghị


1.
Kết luận.


2.
Một số kiến nghị.


Lời nói đầu

Như chúng ta đã biết để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau cho mục đích này và theo đó, cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục phục vụ cho phương pháp dạy học cũng ra đời và phát triển.
Mục tiêu và nội dung dạy học trong nhà trường phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội vĩ mô, còn sách giáo khoa và thiết bị giáo dục một mặt phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế xã hội, mặt khác còn chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học công nghệ đương thời. Ngày nay, khi khoa học và công nghệ trong xã hội tiến bộ vượt bậc thì sự tiến bộ đó cũng được phản ánh vào hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường.
Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho quá trình Dạy – Học. Bởi vì có thiết bị dạy học tốt thì chúng ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, huy động được đa số người học tham gia thực sự vào quá trình này, họ tự khai thác và tiếp nhận tri thức dưới sự hướng dẫn của người dạy một cách tích cực. Như vậy
 
Gửi ý kiến