Photo
Họ và tên Vy Văn Yển
Giới tính Nam
Website https://vyxuanyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kim Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 150547 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Trịnh Thị Liên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trinhlien79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thụy Phong
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Toán học
Điểm số 43142 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Lan Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 121 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hồng Minh
Giới tính Nam
Website https://hongminh1975.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Điểm số 64644 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kieutran09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 312 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 56783 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thân Thị Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website https://123hoangoanh123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồ Văn Cường
Quận/huyện Quận Tân Phú
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 414498 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Trần Quang Thiệp
Giới tính Nam
Website https://diemthivd.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức
Quận/huyện Thị xã Sông Công
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Điểm số 719 (xem chi tiết)

1095503.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Vũ Trà My
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tramynguyenvu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Thốt Nốt
Quận/huyện Huyện Thốt Nốt
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1277 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Xá
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xahong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Phong 3
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 971020 (xem chi tiết)

1095983.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Châu Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Nam
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Đoan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/KimDoanvl
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Văn Luông
Quận/huyện Huyện Tân Sơn
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 13686 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvhienmlinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mê Linh
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 41785 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân An
Giới tính Nam
Đơn vị huyện đoàn phù cát
Tỉnh/thành bình định
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Uyên Phương
Giới tính Nữ
Website https://phuongso1ht.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành
Quận/huyện Huyện Đông Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Điểm số 266 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Minh Hôn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vominhhon
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thủ Khoa Huân
Quận/huyện Huyện Hồng Dân
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Toán học, Sinh học, Tin học
Điểm số 276705 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Anh Thoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Phước Thắng
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 58 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Anh Thoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Phước Thắng
Tỉnh/thành Bình Định
Điểm số 86 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Phạm Thị Thoa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thaocanh2014
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Đồng B
Quận/huyện Huyện Yên Mô
Tỉnh/thành Ninh Bình
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thành Công
Quận/huyện Huyện Khoái Châu
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 643 (xem chi tiết)