Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Chu Văn Quý
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Nguyễn Quang Loan, Nguyễn Cương Nghị
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này