Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Phương Lan
Giới tính Nữ
Website https://phuonglanvmd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Võ Minh Đức
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 1143 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 68 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16984 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 61710 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này