Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thống Nhất
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Tiến 1
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này