Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Đức Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Đoàn Thái An, Võ Đức Liến
Đã đưa lên 626 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1995 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 244827 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này