Thông tin thành viên

74244.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
Họ và tên Võ Trần Nhân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vtnhan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phan Trung Tuấn, Nguyễn Đức Tuấn
Đã đưa lên 271 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 61 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10751 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này