Thông tin thành viên

959518.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Văn Diện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ledienks2
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Khe Sanh
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật, Tin học
Xác thực bởi Lý Chí Thành, Lý Thị Huyền Diệu
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 226 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1051 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này