Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Website https://truonghoa70.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Xá
Quận/huyện Huyện Bình Lục
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Giới thiệu Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm.
Xác thực bởi Nguyễn Hùng Minh, Lê Thị Thanh Phương
Đã đưa lên 2639 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 111 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 30210 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1242378 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này