BÀI VIẾT  (2216 bài)

Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với GD&ĐT

1. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp và bức tranh đặc trưng về Giáo dục và Đào tạo 1.1 Cách mạng công nghiệp 1.0 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, xuất hiện ở Đức và diễn ra vào nửa cuối thế kỷ 18 và gần nửa đầu thế kỷ 19. Với thay đổi từ sản xuất chân tay...

BÀI GIẢNG  (575 bài)

TƯ LIỆU  (3678 bài)

TÀI LIỆU  (329 bài)

ĐỀ THI  (235 bài)

DÀNH CHO THÀNH VIÊN  (140 bài)

GỬI Ý KIẾN!  (158 bài)

MỤC HỎI ĐÁP  (25 bài)

Violympic Lớp 9, vòng 3

Cho tam giác ABC các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau . biết BD=9cm ; CE=12cm. Tính BC?...

Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 959
Tri Thức - Tài Nguyên N.A
Lượt truy cập: 891
Website của Vũ Thị Mai ...
Lượt truy cập: 320
Website của Lường Văn Đông
Lượt truy cập: 315
Website Phan Văn Diễn
Lượt truy cập: 207
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Lượt truy cập: 205
BLOG HÓA HỌC - Chia sẻ tài liệu
Lượt truy cập: 189