Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Lý
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/haily77pt
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Vương
Quận/huyện Thị xã Phú Thọ
Tỉnh/thành Phú Thọ
Xác thực bởi Nguyễn Địch Long, Nguyễn Anh Tuấn
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 78 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 28 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 238 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này