Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Minh Tươi
Giới tính Nữ
Website https://minhtuoiqbh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Số 1 Đồng Sơn
Quận/huyện Thành phố Đồng Hới
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Hoàng Đức Hòa, Đoàn Đức Thái
Đã đưa lên 942 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1822 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3903 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 567737 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này