Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Hiền
Giới tính Nữ
Website https://hien011071.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hàm Cường 2
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Nam
Tỉnh/thành Bình Thuận
Giới thiệu GVDG cấp tỉnh (2002; 2007) Nhiều năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua
Xác thực bởi Lê Gioan, Lê Thị Thanh Hương
Đã đưa lên 409 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 215 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2677 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35034 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này