Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thê
Giới tính Nam
Website https://lethettadhiep.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hứa Tạo
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Giới thiệu Giáo viên tiểu học dạy từ năm học 1977-1978.
Xác thực bởi Trương Duy Linh, Bùi Chính Bảo
Đã đưa lên 1054 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 459 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1817 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 81743 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này