Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Đình Thúy Hoa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/toan_thcs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Khúc Xuyên
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Chu Văn Quý, Chu Văn Quý
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 135 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này