Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bức Tranh Hoàn Hảo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTTH Lộc Phát
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này