Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Việt
Giới tính Nữ
Website https://ltvietdl.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn
Quận/huyện Huyện Krông Pak
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 3065 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 75 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6295 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 21055 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này