Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thân Thị Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website https://123hoangoanh123.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồ Văn Cường
Quận/huyện Quận Tân Phú
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Dạy Tiểu học & Ngữ văn. Yêu thích Toán học.
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 1567 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 91 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4622 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 415189 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này