Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thành
Giới tính Nam
Website https://thanhchinglg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Phước 3
Quận/huyện Thị xã La Gi
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc
Xác thực bởi Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thống Nhất
Đã đưa lên 1483 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 424 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7585 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này